Naar content


 

kleinschalige kinderopvang

  midden in het park 

 

TELEFOON

Voor ouders/verzorgers

DAGOPVANG
06 48652239 ¹
06 15351918 ²

BSO
06 30814683 ¹
06 11935801 ²

Algemene informatie

06 41754037 (Germa)
06 41107033 (Silvia)

 

DOCUMENTEN

 

LOCATIE DAGOPVANG
Raetsingel 5
5831 KC Boxmeer

LOCATIE BSO
Weijerstraat 2
5831 JV BOXMEER

POSTADRES
Faunalaan 56
5831 MB Boxmeer

 

DE DAG DOOR
Kamer van Koophandel HR 50392832
Opleidingseisen conform CAO Kinderopvang


INSPECTIERAPPORTEN
Landelijk Register Kinderopvang

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang (locatie Dagverblijf)
Buitenschoolse opvang (locatie Weijerwereld)

 

E-MAIL
info@dedagdoor.nl


 

ontmoet ons via onze Facebook en Instapagina