Naar content

Ouderinformatie VVE programma 'Uk en Puk'

We werken als voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gecertificeerde peuteropvang, met de landelijk erkende methode Uk en Puk.

Uk en Puk is een leermethode voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Iets leren en er verder in groeien, ontstaat o.a. door spel, door gesprekjes, door met je handen iets te maken, door samen te zingen, te bewegen en te ontdekken.

Het omgaan tussen kinderen onderling en tussen kind en ouders én pedagogisch medewerksters staat hierbij centraal. Deze wederzijdse omgang en de onderlinge betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde om de taal goed te leren. 

Naast de taalontwikkeling is er bij Uk en Puk extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheden. Begrippen zoals groot/klein, kort/lang, sorteren op vorm of kleur en het beginnend tellen komen hierbij aan bod.

Uk en Puk is een programma voor alle kinderen omdat het rekening houdt met verschillen in de taalontwikkeling tussen de kinderen binnen een groep.  Iedere ochtend wordt  het dagritme in kaart gebracht. Waarmee beginnen we de dag en hoe eindigen we deze?  De plaatjes, die in de ruimte worden opgehangen geven houvast aan de kinderen want ze zien wat er gaat komen. 

In de ochtend wanneer de peuters de groepsruimte in komen, zit Pop Puk al klaar, om mee te doen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen ook kennen. Afgelopen najaar kreeg hij bijvoorbeeld ineens rode stipjes op zijn gezicht. En Puk voelde zich niet lekker. Zou Puk de mazelen hebben? De peuters hebben toen voor Puk gezorgd.

Tussen de Uk en Puk thema's door is er ook ruimte voor thema's die in ons jaarplan passen, zoals de vier seizoenen en speciale feesten als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk om ouders op verschillende manieren te betrekken bij de dingen die we doen op de peutergroep. Via de nieuwsbrief en het VVE koffertje, worden activiteiten aangeboden die thuis met het kind kunnen worden gedaan.

Ouder-inloopochtenden worden georganiseerd bij de start van een thema. Tijdens deze ontmoetingen vertellen we wat we binnen het thema gaan doen. We bespreken de eigen inbreng van de ouders rondom een thema en geven tips over bij het thema passende boekjes. 

VVE koffertje voor thuis

Ieder kind met een VVE indicatie krijgt een koffertje mee naar huis, waar per thema diverse spullen in te vinden zijn. Er zit een knuffel in, die af en toe met het kind mee naar de groep komt. Verder zit er een prentenboek in, een kinderschaar en voorbeelden die bij het thema passen zoals een doe-activiteit, een versje, een dagschema en woordkaarten. 

Inschrijven

Ouders krijgen via de jeugdverpleegkundige van het Consultatiebureau het advies om hun kind deel te laten nemen aan VVE. Wanneer de ouders hiermee akkoord gaan, dan volgt er een formele VVE indicatie die door de kinderarts wordt afgeven. Via een mailbericht naar: info@dedagdoor.nl ontstaat er een eerste contact en plannen we een kennismakingsgesprek in voor de komst van je peuter naar onze peutergroep.

Voor een daadwerkelijke start op de peutergroep, vullen de ouders een inschrijfformulier in en ontvang je naar aanleiding daarvan een plaatsingsovereenkomst. Een peuter met een VVE indicatie komt minimaal 16 uur per week naar de peutergroep.

Er zijn twee varianten in de peuteropvang-aanmelding met VVE indicatie:

  1. Ouders van het kind komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst
  2. Ouders van het kind komen niet in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag en kunnen mogelijk via Sociale Zaken van de Gemeente Boxmeer, een financiële ondersteuning t.b.v. de peuteropvang ontvangen.

 

Neem een kijkje in ons pedagogisch plan voor informatie over de aanpak op de groepen.
Bekijk onze tarieven voor een inzicht in de opvangmogelijkheden en kosten.