Naar content

Baby's en dreumesen bij 't Sterrenhofje

Elke dag worden er in de ruimte van ’t Sterrenhofje baby’tjes en dreumesen verzorgd. Deze groep bestaat uit maximaal 8 kinderen van 0 tot 2 jaar, waar 1, 2 of 3 pedagogisch medewerksters bij aanwezig zijn. 

Een jonge baby heeft behoefte aan vertrouwde gezichten en een voorspelbaar ritme; binnen de rustig & warm ingerichte ruimte, bieden we dit iedere dag aan. 

In een veilige, sensitieve én responsieve omgeving verloopt de ontwikkeling van een baby’tje het beste. Onze pedagogisch medewerkster toont zich geduldig en rustig naar het kindje toe. Een aai over het bolletje, het gezellig op schoot nemen voor het geven van de fles of een slaaplied voordat de baby gaat slapen.

Verder gaan we iedere dag met alle kinderen naar buiten toe. De buitenlucht in de groene omgeving van het park, geeft nieuwe energie. 

Een dreumes (1,5 jaar) vindt een vaste routine fijn. En ze leren onder andere door te imiteren. Ons pedagogisch team behandelt de kinderen zoals ze willen dat ze met elkaar om gaan.

We bieden op de groep bij ’t Sterrenhofje ook het Uk & Puk programma aan zodat er een doorgaande lijn is naar de peutergroep. Wanneer we de dag openen met een liedje, dan zingt Puk ook mee.

De dagritmekaarten worden iedere ochtend door de dreumesen samen met de pedagogisch medewerkster opgehangen. Op die manier kunnen de kinderen zien wat er als eerste wordt gedaan en wat er daarna komt. Deze voorspelbaarheid zorgt voor een vertrouwd gevoel.

Gedurende de tijd waarop er een bepaald thema op de groep aan bod komt, zal de ruimte geleidelijk aan worden versierd met wat de kindjes zelf hebben gemaakt. De boekjes, de liedjes, de materialen in de activiteitentafel, bieden mogelijkheden om spelenderwijs iets nieuws te leren.

In de ruimte van ’t Sterrenhofje zijn er verschillende speelhoekjes. Er is een plek om aan tafel te eten en te drinken, om te knutselen, te puzzelen, te kleien. Verder is er een plek om even weg te kruipen. Of waar je rustig kunt spelen op de mat met eigen gekozen speelgoed. Verder is er een vaste plaats waar we een kringetje maken en de dag beginnen. Buiten gaat het ontdekken verder met een grote zandbak, verschillende huisjes, een glijbaan en touwbrug, fietsen en karretjes.

Om nog wat meer te weten over wat we doen én waarom we het doen: neem gewoon eens een kijkje in ons pedagogisch plan.

Nieuw: vanaf februari 2021 is het bij De Dag Door ook mogelijk om gezond en veilig buiten te slapen in 2 gecertificeerde buitenbedjes.

 

Neem een kijkje in ons pedagogisch plan voor informatie over de aanpak op de groepen.
Bekijk onze tarieven voor een inzicht in de opvangmogelijkheden en kosten.