Naar content

Peuteropvang

Iedere ochtend is er een peutergroep bij Kinderopvang De Dag Door. Een peutergroep bestaat uit 8 tot maximaal 16 peuters, waar 1 of 2 pedagogisch medewerksters bij aanwezig zijn. De pedagogisch medewerksters die op de peutergroep werken, hebben allen een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) certificaat behaald. Dit certificaat onderstreept dat de pedagogisch medewerkster de bekwaamheid heeft om peuters in alle ontwikkelingsgebieden dusdanig te begeleiden, zodat het kind straks zo gemakkelijk mogelijk de kleuterklas binnen stapt.

Sinds augustus 2020 is Kinderopvang De Dag Door VVE gecertificeerd. We voldoen aan de wettelijke VE eisen die hiervoor gelden. De kwaliteitscriteria om te kunnen werken op een VE peutergroep liggen hoger. Zowel voor het taalniveau van de pedagogisch medewerkster als voor het inzicht van de medewerkster om een peuter gericht te observeren en te ondersteunen.

Binnen VVE, werken we met het landelijke programma Uk & Puk. Pop Puk is op de groep aanwezig en maakt van alles mee. Hij wordt ook het vriendje van de kinderen. Pas geleden was Puk bijvoorbeeld ineens ziek. De peuters hebben toen heel goed voor Puk gezorgd.

Wanneer het buiten wat regent en we gezellig in de waterplasjes op het plein stampen, dan krijgt Puk van de kinderen zijn regenjas en laarsjes aan en gaat mee.

In de hal hebben we een themahoek gemaakt, waar steeds wisselende voorwerpen staan. Hiermee kunnen de kinderen spelen en er mee ontdekken. Ook staat er op de groep een thematafel waarin bij het thema passend materiaal zit. Doordat de peuters actief gebruik maken van dit thema-materiaal, onder begeleiding van de pedagogisch medewerkster, worden nieuwe woorden tastbaar. En worden deze beter onthouden. Er is uiteindelijk niets zo leuk om de eigen woordenschat te laten groeien.  

Meer informatie over wat het betekent dat onze peutergroepen VVE gecertificereerd zijn en een antwoord op de vraag, hoe je kind eventueel in aanmerking komt voor een VVE indicatie, lees je onder het item Uk en Puk op deze website. Klik op de oranje knop.

 

Neem een kijkje in ons pedagogisch plan voor informatie over de aanpak op de groepen.
Bekijk onze tarieven voor een inzicht in de opvangmogelijkheden en kosten.