Document

Vierogenprincipe

Op ieder moment van de dag op het kinderdagverblijf (dagopvang en bso) moet een volwassene mee kunnen kijken of luisteren met een beroepskracht. In samenwerking met de oudercommissie geven we invulling aan het zogeheten Vierogenprincipe op onze opvang.

Ter inspiratie voor de implementatie gebruiken we de speciale brochure van Boink Brancheorganisatie Kinderopvang


Geen reacties gevonden..