Document

Pestprotocol

Een prettige sfeer vanuit een positief pedagogisch klimaat is een basis om lekker in je vel te kunnen zitten. In samenwerking met de leerkrachten van De Weijerwereld werken onze pedagogisch medewerk(st)ers er iedere dag aan om een goede sfeer in de groepentijdens en na schooltijd te bewerkstelligen.

Dit document beschrijft ons beleid op het gebied van pesten en de afspraken die we hier samen met De Weijerwereld over hebben gemaakt.


Geen reacties gevonden..