Geschillencommissie

Registratie Geschillencommissie vanaf januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is wettelijk bepaald. Bij deze aansluiting hoort tevens een aanvulling in de algemene voorwaarden en bepalingen. Onze algemene voorwaarden en bepalingen en het daarbij opgenomen geschilartikel kunt u lezen via onze website.

Enkele wijzingen in de regels voor de behandeling van klachten en geschillen:

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

- de kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
- de ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
- de kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

De verplichting voor de kinderopvangorganisatie om een interne klachtenregeling op te stellen voor de oudercommissies komt vanaf 1 januari 2016 te vervallen.

Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld.

Meer informatie over het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl.

Klachtenloket Kinderopvang

Het Klachtenloket Kinderopvang is het voorportaal voor het oplossen van een klacht. We wijzen u hierbij op de website van het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wordt de ouder/oudercommissie gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.