Informatie

Een hartelijke ontvangst, dat is waar ieder kind van klein tot groter bij De Dag Door op kan rekenen. Gedurende de tijd dat het kind bij ons verblijft, vinden we het belangrijk om een goede band op te bouwen met elk kind. Want daardoor ontstaat vertrouwen; een gevoel van veiligheid, waarbinnen het kind zich optimaal kan ontplooien. Activiteiten sluiten direct aan bij zijn/haar leer- en leefwereld ........ de hele dag door.  

Download ons pedagogisch beleidsplan.

Download praktische informatie over onze klachtenprocedure.

Download ons pestprotocol

Download onze visie op het vierogen- en orenprincipe.

Download ons vakantieoverzicht 2020.

Peuteropvang
Momenteel bieden we op de woensdagochtend en vrijdagochtend peuteropvang bij De Dag Door, waarbij we werken met het landelijke VVE-programma Uk en Puk. De tijden van de peuteropvang zijn van 8:30 uur tot 12:00 uur.

Vakantieopvang
De Dag Door biedt naast de standaard jaarcontracten voor 40 schoolweken natuurlijk ook vakantieopvang aan. Ongeveer 3 maanden voorafgaande aan de vakantie(s), inventariseren we de vraag van de ouders t.a.v. de vakantieopvang. En stemmen vervolgens ons aanbod hier op aan. Onder de tarievenlijst vindt u meer info.

Verlenging dagopvang
De Dag Door opent iedere ochtend om 8.00 uur en sluit haar deuren om 18.00 uur. Wanneer er behoefte is aan verlenging van deze tijden dan kan dat. We bieden u een uur voorafgaande aan de openingstijd en een uur na onze sluitingstijd aan. Op uw verzoek kunnen we dus starten vanaf 7.00 uur in de ochtend en doorgaan tot 19.00 uur in de avond.

Voorschoolse opvang
De basisscholen in Boxmeer starten om 8.30 uur. Omdat sommige ouders al eerder naar hun werk moeten, is het voor hen onhaalbaar om hun kind(eren) op deze tijd naar school te brengen. Daarom is er onze voorschoolse opvang (VSO). Deze start vanaf 7.30 uur. We zorgen er op deze dag voor dat uw kind(eren) op tijd op hun school zijn. Zie meer info via tarieven.

Maximale groepsgrootte
De buitenschoolse opvang van De Dag Door telt 1 groep die bestaat uit maximaal 35 kinderen. Daarnaast hebben we een groep voor dagopvang van maximaal 16 kinderen.

Buitenschoolse opvang
Iedere middag is er opvang na schooltijd. We halen kinderen ook op bij andere Basisscholen in Boxmeer of brengen ze er naar toe met de bakfiets voor schooltijd. We hebben subgroepen in de BSO-groep onder begeleiding van vaste leidsters. Een subgroep met de jongste kinderen en een subgroep met oudere kinderen.

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag gebruiken we onze eigen BSO-ruimte binnen B.S. de Weijerwereld. Op woensdag- en vrijdagmiddag hebben we een combinatiegroep van dagopvang en BSO op de locatie van de dagopvang, met aangrenzende afgesloten speelplaats. Er zijn mogelijkheden om opvang af te nemen van 14.00-16.30 uur maar ook van 14.00-18.00 uur. Verder zijn de mogelijkheden aangepast aan eindtijden van andere basisscholen, zoals vanaf 14.15 uur en van 14.30 uur.

Informatie over de Registratie Geschillencommissie per 1 januari 2016

Download informatie over de Registratie Geschillencommissie of lees meer op onze website.